Політика AML

Політика AML

Вступ

Цей документ описує політику та зобов’язання «Інтернешнл Компані Лімітед» (International Company Limited) (далі INTERKASSA) щодо виявлення та запобігання будь-якій діяльності з легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, або фінансування тероризму в продуктах і послугах, які INTERKASSA пропонує своїм клієнтам.

Визначення

Легалізація (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом — це участь у будь-якій операції, яка має на меті приховати або замаскувати характер або походження коштів, отриманих від незаконної діяльності, такої як, наприклад, шахрайство, корупція, організована злочинність, тероризм тощо. Основні злочини з легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, визначаються національним законодавством. Процес з легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, складається з трьох етапів:

1. Розміщення. Фізичне внесення готівки в банки та небанківські фінансові установи, такі як валютні біржі; конвертація готівки в інші фінансові інструменти, наприклад, купівля грошових інструментів (дорожніх чеків, платіжних доручень); або використання готівки для придбання цінних товарів, які можна перепродати. Злочинці, що здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, часто прагнуть внести готівку в банки в країнах з низьким рівнем регулювання фінансового ринку, а потім перевести ці кошти в банки в регульованих середовищах як «чисті». Розпилення вкладів — це форма розміщення, коли злочинець, що здійснює легалізацію (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, робить багато невеликих депозитів готівкою замість одного великого, щоб уникнути місцевих нормативних вимог до звітності, які застосовуються до операцій з готівкою.

2. Заплутування слідів. Відокремлення доходів від злочинної діяльності від їхнього джерела шляхом використання рівнів фінансових операцій (численні перекази коштів між фінансовими установами, дострокова передача ануїтету без урахування штрафів, кредити під заставу готівкою, акредитиви з фальшивими рахунками-фактурами/накладними тощо), щоб приховати походження коштів, замаскувати будь-який контрольний слід і забезпечити анонімність. Злочинці, що здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, хочуть переміщувати кошти, змінюючи як форму коштів, так і їх розташування, щоб ускладнити правоохоронним органам відстеження «брудних» грошей.

3. Інтеграція. Повернення легалізованих доходів в економіку таким чином, щоб вони знову потрапили до фінансової системи як очевидно законні кошти.

Ця Політика спирається на ряд програм, які охоплюють реалізацію наступних напрямків:

 • Прийняття підходу, що ґрунтується на оцінці ризику
 • Обізнаність про клієнта (KYC) та Політика юридичної перевірки клієнта
 • Моніторинг активності клієнтів
 • Ведення документації

Прийняття підходу, що ґрунтується на оцінці ризику

Ідентифікація ризиків легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, серед клієнтів і операцій дозволяє INTERKASSA визначати та запроваджувати відповідні заходи для контролю та пом’якшення цих ризиків. Використовуються наступні критерії ризику:

 • Ризик країни
 • Ризик клієнта
 • Ризик послуги

Ризик клієнта

У поєднанні з іншими факторами ризику, надає корисну інформацію щодо потенційних ризиків легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом. Фактори, які можуть призвести до визначення того, що країна становить підвищений ризик, включають:

 • Країни, щодо яких застосовано санкції, ембарго чи подібні заходи;
 • Країни, визначені Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) як такі, що не співпрацюють у протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих незаконним шляхом, або визначені з надійних джерел як такі, що не мають відповідних законів і норм щодо протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих незаконним шляхом;
 • Країни, визначені надійними джерелами як такі, що фінансують або підтримують терористичну діяльність.

Ризик клієнта

Не існує загального консенсусу щодо того, які клієнти становлять високий ризик, але наведені нижче характеристики клієнтів були визначені як потенційно підвищений ризик легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом:

 • Виробники зброї;
 • Бізнес з великою кількістю готівки;
 • Нерегульовані благодійні та інші нерегульовані «некомерційні» організації.

Ризик послуги

Визначення ризиків легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, що пов’язані із послугами, має включати розгляд таких факторів, як послуги, визначені регуляторними органами, державними органами чи іншими надійними джерелами як потенційно високі ризики для відмивання брудних коштів.

Обізнаність про клієнта (KYC) та юридична перевірка клієнта

INTERKASSA — це брокерська онлайн-компанія, тому ділові відносини між компанією та її клієнтами встановлюються не особисто. З метою ідентифікації клієнтів, INTERKASSA залучає брокерів електронних даних (пов’язаних з іншими внутрішніми перевірками, наприклад, ідентифікацією дублікатів рахунків, підтвердженням права власності на банківські рахунки тощо), щоб забезпечити підтвердження особи. Мета цих дій - визначення та документування справжньої особи клієнтів, щоб отримати довідкову інформацію про клієнтів, а також мету та передбачуваний характер їхнього бізнесу для нас.

INTERKASSA отримує та документує будь-яку додаткову інформацію про клієнта відповідно до оцінки ризику легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою підходу, що ґрунтується на оцінці ризику.

INTERKASSA визначає, чи діє клієнт від імені іншої фізичної чи юридичної особи як довірена особа, номінальний власник або професійний посередник. У такому випадку обов’язковою передумовою обслуговування клієнтів є отримання задовільних доказів встановленої особи будь-яких посередників та осіб, від імені яких вони діють, а також характеру довірчих домовленостей.

Моніторинг активності клієнтів

На додаток до проведення первинної юридичної перевірки клієнта, політика INTERKASSA передбачає продовження моніторингу активності клієнтів з метою виявлення будь-якої підозрілої (або шахрайської) поведінки. Впроваджена система моніторингу базується як на автоматизованому моніторингу, так і, у відповідних випадках, на ручному моніторингу операцій персоналом INTERKASSA та будь-яким зовнішнім постачальником послуг. Кілька полів статусу були введені для облікових записів клієнтів із зазначенням їхнього профілю в системі, що сприяє автоматизованому моніторингу.

INTERKASSA запровадила регуляторний процес, що відповідає вимогам законодавства, а також процедуру звітування про підозрілу діяльність, які дозволять усім співробітникам подавати звіти співробітнику відділу звітування про легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (MLRO), якщо вони знають або підозрюють, або мають розумні підстави знати або підозрювати, що особа займається легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Цей процес включає три етапи:

 • Увесь персонал повинен докладати належних зусиль, щоб відстежувати будь-які незвичайні або підозрілі події;
 • Повідомлення про підозрілі операції/діяльність має відповідати законодавству/нормативно-правовим положенням відповідної юрисдикції;
 • Посадова особа відділу звітування про легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (MLRO), повинен щомісяця отримувати інформацію про всі підозрілі операції/діяльність. 

Ведення документації

Необхідно зберігати записи про всі документи, отримані з метою ідентифікації клієнта (вимоги політики KYC), і всі дані кожної операції, а також іншу інформацію, пов’язану з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до чинного законодавства/нормативно-правових актів щодо протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом. Це включає файли зі звітами про підозрілу діяльність, документацію про моніторинг облікових записів на предмет легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, тощо. Ці записи повинні зберігатися щонайменше 5 років.


«Інтернешнл Компані Лімітед» (International Company Limited)
Траст Компані Комплекс,
Ажелтейк Роуд, Ажелтейк Айленд, Маджуро,
Маршаллові Острови MH96960

Реєстраційний номер: 109396
email: [email protected] 
Дата прийняття: 24.01.2018